Almenara: L'Ajuntament d'Almenara aprova les beques per als alumnes universitaris


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2019/4/184064_111473/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Almenara | General | 11-04-2019
L'Ajuntament d'Almenara aprova les beques per als alumnes universitaris

Tal i com es ve realizant en els darrers anys, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Almenara ha aprovat la convocatòria de les beques per a ajudar els estudiants universitaris de la localitat en el pagament de les seues matrícules per a aquest curs 2018-2019. Amb aquestes ajudes es finançarà fins a un 40% de la despesa realitzada per l'alumne o l'alumna en la matrícula universitària, tot això amb un màxim de 480 euros per estudiant que complisca els requisits de la convocatòria. En aquest cas la previsió inicial del consistori per a aquestes beques o ajudes és de 10.000 euros.
Les sol·licituds es podran presentar a l'ajuntament fins al pròxim 30 d'abril. Els estudiants hauran d'aportar en les mateixes les fotocòpies compulsades tant del DNI, com de la matrícula oficial per al curs 2018-2019 juntament amb el resguard del pagament de les taxes corresponents, i també la fotocòpia compulsada de la denegació de la beca bé pel Ministeri d'Educació o per la Conselleria d'Educació. A més també un document bancari amb les dades del compte i titular d'aquesta.
Pel que respecta als requisits, destacar que a aquestes ajudes podran accedir els estudiants que residisquen o estiguen empadronats a Almenara com a mínim amb una antiguitat superior a un any a la data de sol·licitud de la beca o ajuda. A més ha d'estar matriculat en una Universitat Pública o bé en una Universitat Privada, però en aquest cas, només si s'acredita que els estudis no s'imparteixen en la pública. A més s'ha d'acreditar que s'haja sol·licitat ajuda o beca al Ministeri o Generalitat Valenciana i haja sigut denegada. L'últim requisit és que no s'està rebent ajuda de cap altre Ens Públic pel mateix concepte.
BEQUES DE TRANSPORT
D'altra banda, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Almenara també ha aprovat la convocatòria de les beques per a universitaris i universitàries de la localitat que concedeix l'ajuntament en la modalitat de transport amb l'objectiu d'ajudar a finançar el transport que utilitzen els estudiants en el seu desplaçament fins a les facultats. En aquest cas es destinarà un muntant inicial de 5.000 euros ampliable.
Aquesta beca es podrà sol·licitar a l'ajuntament en el període comprés entre els diez 1 i el 31 de juliol d'enguany. Es concedirà fins a un import del 40% del total gastat en transport, amb un màxim de 400 euros per sol·licitant. En aquest cas cal assenyalar que s'hauran d'aportar els tiquets o justificants del transport utilitzat per a anar a la facultat pública des d'Almenara. S'hauran d'aportar tant els bitllets d'anada com els de tornada. A més s'haurà de presentar les fotocòpies compulsades del DNI, la matrícula oficial del curs i el resguard del seu pagament, així com de la denegació de beca bé del Ministeri, bé de la Conselleria.
A més, tal com succeeix en el cas de les beques de matrícula, també per al transport els estudiants sol·licitants entre els requisits figura que han d'estar empadronat a Almenara al costat de la unitat familiar un any abans de la sol·licitud, així com que han d'estar matriculats en una Universitat pública o en el cas de privada, que es demostre que no hi ha alternativa pública, que s'haja denegat la beca sol·licitada des de Ministeri o Generalitat i que no perceba ajuda de cap ens públic pel mateix concepte. 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana