Burriana: PSPV: Administració versus gestió


 
La Plana al Dia | Burriana | General | 15-01-2019
 

Paraules que darrerament es venen utilitzant per definir una sèrie de tasques que, en termes de municipalitat, intenten explicar l’eficàcia d’un equip de govern en una legislatura. Però malauradament s’utilitzen sense saber ni el significat ni el que comporta cada una d’elles.
Vejam:
La paraula administració prové del llatí: adreça cap a, tendència; minister. En el seu origen la paraula administració significava funció que s'exerceix sota el
comandament d'un altre. L’Administració es defineix com el procés de dissenyar i mantenir un medi ambient en el qual les persones, que treballen en grups, aconseguesquen eficientment els objectius seleccionats. Podríem dir, que l'objectiu de tots els gerents i per tant de la seua administració és el mateix: crear superàvit.
L'administració s'ocupa de la productivitat. Això implica eficàcia i eficiència
(Koontz H. i Weihrich H). Eficàcia i eficiència…Vaja, dues paraules noves, el
significat de les quals, de vegades no està massa clar.
Eficàcia és la capacitat d'aconseguir un efecte desitjat, esperat o anhelat. En
canvi, Eficiència és la capacitat d'aconseguir aquest efecte en qüestió amb el
mínim de recursos possibles o en el menor temps possible.
I la paraula gestió? Què significa? Pot ser habilitar els tràmits necessaris per
aconseguir o resoldre alguna cosa…o també dirigir un negoci u organització.
Aquests haurien de ser els objectius de qualsevol polític, home o dona que es
pose al capdavant d’un ajuntament, que a la fi és l’empresa que analitza planifica i proposa solucions per al futur d’un poble. Aplicats aquests conceptes a la gestió de Borriana dels darrers 23 anys, ens hem trobat algunes sorpreses i, també, algunes realitats…
I què ens trobem?
D’entrada un alarmant increment del deute bancari des de 1996 fins 2010. Tan
gran, que vàrem passar d’algo més de 10 milions d’Euros (403 € de deute per
habitant) a quasi 27 milions en 2010 (768 € per habitant!). Quan el deute era
gairebé insuportable (sempre en governs del PP) va començar a baixar
escalonadament fins a 2015, moment de l’entrada de l’equip socialista
encapçalat per Maria Josep Safont, on s’ha arribat en 2018 a la xifra més baixa
pel que fa a deute bancari. Si s’agafa com a màxima (el 100%) la quantitat de
2010, resulta que, en 2018 hem arribat a un extraordinari 26% del deute. Si
s’accepta que per davall d’un 30% l’eficàcia en l’administració d’una “empresa”
comença a ser considerada com positiva per encetar projectes sostenibles, resulta que en quatre anys s’ha passat aproximadament del 60% a menys de la meitat. I l’eficiència queda ben demostrada, ja que en quatre anys s’ha baixat al 26%.
Pel que fa al principi d'eficàcia, cal assenyalar la voluntat institucional (compromís de Maria Josep, des del seu discurs d’inauguració de la present legislatura) encaminada a què l'activitat administrativa aconseguesca els resultats perseguits al servei dels interessos generals de la ciutadania.
Per tant si acceptem que l’actual equip de govern no solament és eficaç sinó que
també és eficient (ja que ha demostrat que sap administrar i gestionar), què
podríem dir dels anteriors? Què varen demostrar els equips del Sr. Ferrada i del
Sr. Calpe on, al capdavant de la regidoria d’Hisenda, es trobava el Sr. Fuster?
Per intentar entendre-ho hauríem de tornar al diccionari a vore què ens explica
dels antònims de les paraules explicades anteriorment.
Tant de l’eficàcia com de l’eficiència, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ens diu que el contrari, es a dir, aquells equips de treball que no són eficients ni eficaços es converteixen en ineptes, incapaços, inútils (que els falta, o en este cas, els ha faltat capacitat per realitzar, obtenir o fins i tot aprendre alguna cosa…, explica que tenen falta d’intel·lecte o habilitat para fer alguna cosa).
La realitat és ben clara, el Sr. Fuster i el seu equip de treball que pretenia
administrar-nos ara fa cinc anys, va ser particip d’una mala «administració
versus gestió» mentre varen ser responsables de governar l’ajuntament (2011-
2015). No resulta tan fàcil doncs administrar/gestionar de forma eficaç i eficient.
Una cosa sí que és evident. La baixada del deute dels darrers quatre anys unida a la bona gestió, augura un bon futur per a la nostra ciutat. Nous i grans projectes vindran. Els fons FEDER units a una gestió eficaç i eficient canviaran Borriana.
Però ens fan falta alguns anys més per aconseguir-ho.
Per això confiem que la ciutadania de Borriana seguesca confiant, per a la propera legislatura, en Maria Josep Safont i el seu equip de govern.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana