Cabanes: Cabanes contracta el projecte desbrossament, neteja, estudi històric i planimetria del Castell i Poblat de Miravet


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2017/12/167131_97249/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2017/12/167131_97249/2_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2017/12/167131_97249/3_M1.jpg
La Plana al Dia | Cabanes | General | 28-12-2017
Cabanes contracta el projecte desbrossament, neteja, estudi històric i planimetria del Castell i Poblat de Miravet

Després de la petició de diversos pressupostos, la regidoria de Cultura i
Patrimoni de l'ajuntament de Cabanes que dirigeix Carles Mulet, ha
contractat a l'empresa ATC Enginyers per al projecte de desbrossament,
neteja, estudi històric i planimetria del Castell i Poblat de Miravet.
Cabanes sufragarà aquest estudi i s'intentarà que altres administracions
assumisquen el cost de les actuacions.
El projecte contempla com a primera actuació en el poblat i castell,
recentment donat a l'ajuntament de Cabanes, un desbrossament de la
vegetació existent i una neteja del terreny en la zona d'actuació. Aquests
treballs es coordinaran amb el parc del Desert dels Palmes. Es tindrà
especial atenció en el trasllat i replantació de les espècies vegetals que
el parc assenyale com "a conservar".
Aquests treballs, aniran acompanyats d'un arqueòleg, que en tot moment
vigilarà les superfícies desbrossades, prestant especial atenció a les
zones pròximes a les muralles i elements d'especial valor arqueològic.
Les actuacions també contemplen el tancament de l’alcassaba pels dos punts
i instal·lar una barandat per a evitar la caiguda a diferent nivell dels
operaris o eventuals visitants. S'executaran diverses prospeccions
arqueològques segons indicacions de la Direció d'Obra, es realitzaran amb
mitjans manuals, mitjançant l'excavació per nivells naturals o artificials
segons mètode arqueològic.
Els treballs arqueològics seran realitzats per un equip de tres persones:
El Director Arqueòleg, el Tècnic Arqueòleg i un Tècnic. La Direcció
Arqueològica de l'obra s'encarregarà de la direcció dels treballs
d'arqueologia, sol·licitar l'autorització i redactar una memòria
científica. El Tècnic Arqueòleg supervisarà els treballs de camp de totes
les tasques de desbrossamente. I es realitzarà una cartografia
georreferenciada.
Amb aquest projecte, segons ha informat Mulet, es preveu poder iniciar les
actuacions en el Castell i poblat en 2018, com a primer pas d'una llarga
tramitació en la qual és necessària la implicació de totes les
administracions.