Castelló: El SIO llança una guia educativa per potenciar la igualtat i la diversitat entre xiquets i xiquetes a través dels jocs


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 03-01-2018
 

Treballar continguts transversals potenciant el desenvolupament de valors des de la inclusió, la igualtat i la diversitat entre xiquets i xiquetes per acabar amb les falses creences, etiquetes i rols que s’imposen a les persones segons si el seu sexe és masculí o femení. Aquest és l’objectiu que persegueix ‘La Igualtat en Joc’, un material didàctic elaborat per Rocío Marín i Aitana Muñoz i editat pel Servei d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Castelló.

Els jocs són el vehicle natural i espontani de l’aprenentatge en les diferents etapes de desenvolupament de la infància, per la qual cosa, tant els jocs com algunes joguines o joguets constitueixen a més un potent recurs educatiu. Per aquest motiu, aquesta guia educativa pretén trencar la idea tan estesa que existeixen joguets propis per a nens i nenes.

El Servei d’Igualtat d’Oportunitats llança aquesta proposta, a la qual es poden afegir els col•legis d’educació infantil així com dels primers cursos de primària dels CEIP de la ciutat, amb la finalitat de donar una resposta educativa a les necessitats que planteja el desenvolupament de les xiquetes i xiquets en el nostre entorn social i cultural en relació amb les desigualtats i discriminacions de gènere.

Des d’una visió estereotipada, les xiquetes assumeixen a través d’uns tipus de jocs com a exclusiu del gènere femení la responsabilitat de la criança i el treball domèstic, tasques relacionades amb les cures o l’atenció a altres persones. Per tant, si els xiquets no participen també en aquests tipus de jocs, s’està impedint que desenvolupen capacitats imprescindibles per l’autonomia personal, per a exercir una paternitat responsable i conscient en el futur, així com altres actituds en relació amb la corresponsabilitat en les tasques domèstiques.

Per altra banda, hi ha una tendència a orientar als xiquets cap a jocs de lluita i força, jocs esportius, de construcció o de circuits i cotxes. Així doncs, si les xiquetes no participen en aquests jocs disminuïm el seu interés cap a la investigació, la creació o la manipulació i coneixement de l’entorn, allunyant-les de professions de prestigi.

Amb aquest material educatiu es persegueix educar en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, la igualtat entre homes i dones fomentant l’assumpció d’hàbits i valors ètics de convivència democràtica i de consum responsable, així com de reconéixer i identificar els estereotips de gènere en els models de la cultura partint dels joguets, els jocs i la publicitat i que les joguines no tenen sexe.

Aquesta intervenció s’emmarca en l’àmbit de la coeducació, la igualtat i la diversitat per afavorir una autoimatge positiva sense distinció de gènere i l’ús de models positius de coeducació en les activitats lúdiques. A més, pretén enriquir la convivència entre nenes i nens amb el benefici del treball en comú i la col•laboració, així com fomentar la valoració positiva de la corresponsabilitat en les cures i tasques de la llar.

Activitat Joguines Lliures

En aquesta línia, cal recordar que la Regidoria d’Igualtat, que encapçala Ali Brancal a través del Servei d’Igualtat d’Oportunitats, va realitzar l’activitat Joguines Lliures el passat 25 de novembre en la qual van participar entorn de 300 persones. Aquesta buscava fomentar la igualtat a través de la implicació de les famílies amb els xiquets i xiquetes en jocs com el ‘Repte de la Igualtat’ o la gimcana ‘Les joguines no tenen sexe’.