Castelló: El Comitè Español d'Automàtica premia a l'equip del Laboratori IRS Lab de l'UJI i de la Universitat de València per un avanç en el control remot de vehicles submarins


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2018/10/177743_106124/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/10/177743_106124/2_M1.jpg
La Plana al Dia | Castelló | General | 12-10-2018
El Comitè Español d'Automàtica premia a l'equip del Laboratori IRS Lab de l'UJI i de la Universitat de València per un avanç en el control remot de vehicles submarins

El Comitè Español d'Automàtica (CEA) ha atorgat el premi al millor treball nacional 2018 en Automàtica Marina a l'equip investigador del Laboratori IRS Lab (www.irs.uji.es) del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb investigadors de la Universitat de València, pel treball titulat «Arquitectura per a teleoperació sense fil amb realimentació visual de ROVs basat en Ardusub», desenvolupat en el marc d'un projecte Generalitat Valenciana-PROMETEU i presentat a les Jornades CEA per Diego Centelles Beltrán, Antonio Soriano Asensi, Raúl Marín Prades i Pedro J. Sanz.

El treball guardonat, que inclou experiments de la tesi doctoral de Diego Centelles Beltrán, representa un avanç en el control remot de vehicles submarins amb ràdio freqüència, obrint la porta a noves aplicacions d'intervencions cooperatives amb robots submarins. El sistema ha estat provat i demostrat en un prototip de laboratori amb una cisterna i piscina d'aigua dolça, per a la seua posterior validació en el mar, integrant l'electrònica en un robot de majors dimensions usat en les proves de camp del projecte Nacional TWINBOT, liderat per la universitat pública de Castelló en col·laboració amb la UdG (Universitat de Girona) i la UIB (Universitat de les Illes Balears).

El Comité Español de Automática premia al equipo del Laboratorio IRS Lab de la UJI y de la Universitat de València por un avance en el control remoto de vehículos submarinos

El Comité Español de Automática (CEA) ha otorgado el premio al mejor trabajo nacional 2018 en Automática Marina al equipo investigador del Laboratorio IRS Lab (www.irs.uji.es) del Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores de la Universidad Jaume I de Castelló, en colaboración con investigadores de la Universidad de Valencia, por el trabajo titulado «Arquitectura para teleoperación inalámbrica con realimentación visual de ROVs basado en Ardusub», desarrollado en el marco de un proyecto Generalitat Valencia-PROMETEO y presentado a las Jornadas CEA por Diego Centelles Beltrán, Antonio Soriano Asensi, Raúl Marín Prades y Pedro J. Sanz.

El trabajo galardonado, que incluye experimentos de la tesis doctoral de Diego Centelles Beltrán, representa un avance en el control remoto de vehículos submarinos con radio frecuencia, abriendo la puerta a nuevas aplicaciones de intervenciones cooperativas con robots submarinos. El sistema ha sido probado y demostrado en un prototipo de laboratorio con una cuba y piscina de agua dulce, para su posterior validación en el mar, integrando la electrónica en un robot de mayores dimensiones usado en las pruebas de campo del proyecto Nacional TWINBOT, liderado por la universidad pública de Castellón en colaboración con la UdG (Universidad de Girona) y la UIB (Universitat de les Illes Balears).

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana