Castelló: La Justícia ratifica que el Govern municipal de Castelló no ha vulnerat els drets fonamentals de l'oposició


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 15-10-2018
 

El Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 1 de Castelló ha desestimat el recurs interposat per la portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Castelló, Begoña Carrasco, contra l'alcaldessa, Amparo Marco, per a la protecció de drets fonamentals, davant una suposada falta de lliurament de documents i informació al grup polític en l'oposició.

La magistrada-jutge considera que no s'ha vulnerat el dret de les regidores i els regidors a la participació en els assumptes públics. La portaveu del PP sol·licitava l'informe complet de la Policia Local relatiu a l'assalt al terrat del palau municipal, els enregistraments de vídeo d'unes pintades en la plaça Major, les factures d'una empresa presentades en el Patronat de Festes i l'informe sobre la implantació de la infermeria escolar.

La petició realitzada pel grup polític sobre les factures i l'informe d'infermeria escolar va ser atesa, com va reconèixer el propi demandant. L'Ajuntament va informar al jutjat que en relació a la resta de sol·licituds s'havia posat la informació a disposició del grup polític i es va explicar el motiu pel qual no es podia facilitar còpies.

Pel que fa a la còpia dels enregistraments d'actes vandàlics per les càmeres de vídeovigilancia s'indica que "donada la naturalesa dels enregistraments i que pot ser objecte de recerca judicial és procedent desestimar la petició d'una còpia, havent d'estar a l'espera del corresponent procés judicial, perquè una vegada finalitzat, es puguen visionar les mateixes en les dependències de l'Ajuntament".

La sentència remarca que "no existeix norma que consagre el dret dels regidors a obtenir de manera indiscriminada còpies legitimades o fotocòpies dels documents que integren expedients complets, a l'examen dels quals tenen dret". La magistrada-jutge signatari de la sentència pren en consideració la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el dret de participació en els assumptes públics que es protegeix en l'article 23 de la Constitució. Les sentències en qüestió recorden les situacions en les quals lesiona el dret fonamental dels representants polítics. En el cas concret de l'Ajuntament de Castelló, no s'ha produït una restricció il·legítima dels drets i llibertats que les normes els reconeixen.

La sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu pot ser apel·lada davant el TSJ. El pagament de les costes s'ha imposat a la demandant.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana