Nules: Nules incrementa el pressupost en més de mig milió d'euros


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2017/12/166836_97013/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Nules | General | 19-12-2017
Nules incrementa el pressupost en més de mig milió d'euros

El pressupost aprovat per l’Ajuntament de Nules per a l’exercici de 2018 compta amb una quantitat de 12.541.678,42 euros, una xifra superior al passat any en més de 700.000 euros. Davant açó l’alcalde de Nules, David García, comenta que “és el més quantiós de tota la legislatura, un pressupost responsable amb una previsió per a complir la regla de la despesa i a més segons els informes tècnics ens permet tindre una estabilitat pressupostària. I el més important és que al tancar el pressupost de l’any 2018 el deute està prop d’un 10% davant el 31% que ens varem trobar al inici de legislatura”. Un dels compromisos de l’actual equip de govern és acabar la legislatura amb un deute proper al 0%.

Cal destacar que, per segon any consecutiu l’Ajuntament de Nules ha aprovat el pressupost dins d’aquest any el que significa que en el mes de gener ja estarà en vigor i no serà necessari prorrogar-lo.

Altre dels aspectes que ressalta García del pressupost és que “no hi ha increments de taxes ni de impostos per la qual cosa estem complint un dels nostres compromisos de govern que és congelar els tributs municipals”.

Per la qual cosa assenyala que a diferència d’exercicis anteriors, “la reactivació econòmica ens permet obtindre més ingressos per ICIO donat que s’estan registrant més obres i per ocupació de la via pública sol•licitada per a obrir terrasses, també comptem amb més ingressos derivats de la gestió de diferents serveis municipals que hem tret a licitació pública i que fins ara no tributaven com ara el bar de l’Estany o del camp de futbol”.


El capítol de personal és el que ha comptat amb un dels majors increments en relació a l’exercici anterior ja que se l’ha dotat amb 600.000 euros més amb els quals es farà contractació pròpia i s’equipara al personal subvencionat amb personal propi de la mateixa categoria professional, i un augment generalitzat del salari de l’1’5%.

Inversions
A inversions es destina 4.800.000 euros i es materialitzaran amb la pavimentació dels carrers del recinte emmurallat de Mascarell; noves fases de condicionament de camins rurals i de construcció de nous nitxols en el cementeri; es seguirà també en aquest exercici amb la remodelació i accessibilitat d’edificis municipals i voreres; construcció d’una via bio saludable en el casc urbà i ampliació del carril bici; a més, una vegada adaptat a la normativa vigent es finalitzarà el PAI Alfondeguilla.

També s’ha previst reinvertir el remanent de l’any 2017 en la remodelació conjunta del Casal Jove i Casa de la Cultura, i l’ampliació de la piscina municipal amb la construcció de nous vestuaris i d’un got més xicotet per a xiquets i persones majors.

Altra de les novetats d’aquest pressupost es ficar en marxa un projecte per a donar solució als excrements de gossos en la via pública, de manera que es recollirà l’ADN dels gossos censats, “creem que pot ser una solució per a acabar amb aquesta problemàtica ja que així serà més fàcil ficar una sanció a qui corresponga”, matisa García.

“La gestió realitzada per aquest equip de govern ens porta a tancar els exercicis amb superàvit i amb remanent de tresoreria”, conclou l’alcalde de Nules.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana