Nules: Nules concedeix per primera vegada beques de transport escolar


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2018/11/178723_106881/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Nules | General | 06-11-2018
Nules concedeix per primera vegada beques de transport escolar

L’Ajuntament de Nules concedeix per primera vegada beques de transport escolar als estudiants de la localitat que cursen ensenyaments universitaris oficials, cicles formatius de grau mitjà o superior, o estudis de música o dansa i que per tant tenen que desplaçar-se a centres situats fora de la població.

“La finalitat principal d’aquesta iniciativa és contribuir amb els costos que el transport genera a les famílies dels alumnes residents al municipi de Nules que es troben estudiant fora i obligatòriament tenen que desplaçar-se per a assistir a classe”, comenta el regidor d’Educació, Ramon Canut.

En concret s’han acollit a la convocatòria feta per l’ajuntament més d’un centenar d’estudiants i es beneficiaran de la mateixa 96 ja que la resta s’ha tingut que excloure per presentar la documentació fora de termini, o no complir amb els requisits, entre altres.

Així doncs, la quantia total que l’Ajuntament de Nules destina a aquestes ajudes és de 8.000 euros que es finançaran amb càrrec del pressupost del present exercici de l’any 2018.

Les persones beneficiàries tenen que estar empadronades i residir a Nules, a més d’estar matriculades en el curs 2017-2018 en centres ubicats fora de la localitat.

Cal assenyalar que aquestes beques de transport escolar són compatibles amb la percepció d’altres subvencions procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, sempre que l’import d’aquestes siga de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no supere el cost de la despesa.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana