Cabanes: Cabanes edita llibre sobre el passat, present i futur del Prat de Cabanes-Torreblanca


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2017/11/165519_95934/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2017/11/165519_95934/2_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2017/11/165519_95934/3_M1.jpg
La Plana al Dia | Cabanes | General | 18-11-2017
Cabanes edita llibre sobre el passat, present i futur del Prat de Cabanes-Torreblanca

La regidoria de Cultura i Fires de l'ajuntament de Cabanes, presentarà en el proper divendres a les 19:00 en la carpa de l'ajuntament a l'Avinguda del Maestrat, el llibre del Parc Natural del Prat, editat per l'ajuntament.Segons ha explicat el regidor Carles Mulet " volem encetar una línia editorial sobre estudi locals, que posen en valor en patrimoni cultural, històric, etnològic o mediambiental, com és aquest cas. Ara tenim la sort de tindre el treball de Paco Amela, entusiasta i incansable investigador sobre el patrimoni ambiental, botànit i etnològic del poble i terme de Cabanes, i pensem que aquests treballs ha de ser compartits i per això apostem per la seua difusió".

El llibre podrà ser adquirit per 6,5 euros, el seu cost d'edició, i estarà disponible durant tota la Fira a la caseta d'informació de l'ajuntament o posteriorment a l'oficina de Turisme del municipiSegons explica Amela " En l'actualitat vivim en una societat eminentment industrial desenvolupada que va evolucionant a una societat de serveis. Un percentatge molt baix i cada dia menor, està situada en el sector primari de la producció (Agricultura i Ramaderia). A més, la major part de la població resideix en les ciutats, amb el consegüent despoblament de la zona rural.


Aquest desenvolupament comporta implícita la desaparició d'una banda del substrat agrícola, que fins fa poc, es localitzava en els voltants d'aquests centres, i d'altra banda, s'incrementa el desconeixement dels processos de producció per part dels consumidors que bé poden ser els propietaris

Avui dia, l'Agricultura té un aspecte més empresarial que antany i, contràriament al que se sol suposar, no és una "màquina de fer bitllets", ja que la rendibilitat és molt baixa. Es treballen moltes hores al dia, molts dies a la setmana i moltes setmanes a l'any, sense vacances, para d'aquesta forma, obtenir xicotets beneficis per a subsistir.
Per tot l'anterior i afegint que en aquesta societat consumista l'ofici o treball d'agricultor s'aprecia com a marginal, només resta dir que l'agricultor tradicional és "UNA ESPÈCIE EN PERILL DE EXTINCION". A més i com a final d'aquesta justificació només resta esmentar que els ecosistemes agraris sempre s'han mantingut en equilibri, amb si mateix i amb el seu entorn; però en l'actualitat, el sistema intensiu de producció agrícola ha provocat el canvi d'una de les activitats més relacionades amb la bona salut de la Naturalesa, l'AGRICULTURA TRADICIONAL.


Aquest tipus d'Agricultura familiar-tradicional que es dóna en els limítrofs del Prat, mai deu tractar-se com un problema pel que fa a la conservació d'aquest aiguamoll sinó com a part d'una solució com veurem en aquest treball.Aquest llibre editat per l'ajuntament és una proposta de futur per al Prat, on es proposa un ús compatible de l'agricultura respectuosa amb la protecció d'aquesta zona humida.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana