Les Alqueries: Acord municipal del "Replà" pel progrés i la transparència a Les Alqueries


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2019/9/188222_114948/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Les Alqueries | General | 02-09-2019
Acord municipal del


El Grup Municipal de Compromís per les Alqueries i el Grup Municipal SocialistaMANIFESTEN que han arribat a un acord de govern, basat en principis, valors i propostes programàtiques comunes i que anomenen “Acord Municipal del “Replà” pel Progrés i per la Transparència a les Alqueries”.

El nostre acord es basa en la vocació de servei a les persones de les Alqueries i en la necessitat de garantir la governabilitat.

ACCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA
L’acció per la Transparència es concretarà en facilitar informació detallada a la ciutadania sobre sous o remuneracions de tots els càrrecs públics electes o de designació política de l’Ajuntament.
Farem públic, de manera accessible i comprensible, el pressupost municipal, tot establint mecanismes per a la realització de pressupostos participatius.
Pel que fa al Butlletí d’Informació Municipal, cal avançar en la participació de persones particulars i associacions. Actualització i millora de la pàgina web municipal.
Permetre la participació directa de la ciutadania als plens municipals.

MESURES D’ORDRE SOCIAL
Pel que fa a les mesures d’ordre social, ens comprometem a la bonificació dels imposts municipals per a les persones en risc social, tot seguint criteris objectius. Farem de la lluita contra la pobresa i l’exclusió un eix central de l’acció de govern.

MEDI AMBIENT I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Treballarem perquè les Alqueries siga un poble cada vegada més sostenible i respectuós amb el medi ambient, amb l’aplicació de mesures d’eficiència energètica. Donarem valor a l’aigua, l’aire i la terra que ens envolten, elements essencials per a la vida, per a la nostra agricultura, per a la salut i pel benestar de la ciutadania.
Exigirem anàlisis exhaustius de la utilitat i viabilitat dels projectes públics abans d’executar-los, per tal d’evitar el malbaratament de recursos públics, l’especulació urbanística i els impactes negatius sobre el territori.
Concretarem mesures locals contra el canvi climàtic, relacionades amb la descarbinització de l'economia i la millora de les condicions del conjunt d'ecosistemes presents al territori del municipi.

BONES PRÀCTIQUES A L’ADMINISTRACIÓ
Millorarem la relació entre l'Administració i la ciutadania, tot adoptant, progressivament, els codis de bones pràctiques que s'han demostrat com a positius en l'àmbit de la prestació de serveis públics.
Facilitarem l’acció dels grups de l’oposició. Tots els grups municipals tindran dret a un espai i a disposar de persones col•laboradores, tot i que no reben cap remuneració per aqueixa tasca.

LLENGUA I CULTURA PRÒPIES
Ens comprometem a fomentar l’ús de la nostra llengua, tot normalitzant-la en l’àmbit de l’Administració local. Treballarem per millorar l’accés de la ciutadania a mitjans de comunicació públics i en la nostra llengua.
Farem de la Cultura i la Promoció Cultural un eix vertebrador del nostre govern. Creiem en el desenvolupament d’iniciatives de participació i creació cultural.
Treballarem fermament en la rehabilitació de la Casa de la Cultura, començant amb la primera fase (donant-li espai a la biblioteca municipal), a més d’arribar a acords per a continuar amb les següents fases el més prompte possible.

PATRIMONI
Seguirem treballant pel nostre patrimoni. Continuarem buscant finançament per seguir amb les següents fases de la rehabilitació de l’edifici del Replà.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
Donarem suport a les iniciatives de les persones particulars en l’àmbit de la creació d’empreses. Farem especial incidència en els aspectes socials de l’economia, tot promovent un model encaminat a la reducció de les desigualtats, el foment del cooperativisme i l’Economia del Bé Comú. Desmitificarem l’emprenedurisme individualista i donarem valor a les iniciatives col•lectives que reverteixen els seus beneficis en el conjunt de la societat.


SEGUIMENT DEL PRESENT ACORD
Els grups polítics signants es comprometen a la realització de reunions periòdiques per al seguiment de l’acompliment del present acord.
PER TOT AIXÒ, entenem que aquest Govern del “Replà”, pel progrés i la transparència, tal i com ha estat formulat, ha de ser útil per al benestar i la convivència de les ciutadanes i ciutadans de les Alqueries.

Les Alqueries, 2 de setembre de 2019ANNEX:

-Organigrama de la Junta de Govern (Membres i càrrecs: alcaldia, tinències d’alcaldia...)
-Regidors i regidores amb delegacions municipals.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana


Añadir comentario

Nombre (requerido)

Escriba su comentario

laplanaaldia.com se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso laplanaaldia.com no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de lo comentarios.

Comentarios